Εκδηλώσεις Ενορίας

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 5.500 ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Για πρώ­τη φο­ρά στα χρο­νικά, η το­πι­κή μας  Εκ­κλη­σί­α διορ­γα­νώ­νει Μι­κτό Λα­ϊ­κό Α­γώ­να Δρό­μου 5.500 μέ­τρων εντός της πό­λε­ως των Πα­τρών.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, υ­πό την αι­γί­δα της Ιε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Πα­τρών, την Κυ­ριακή (του Θωμά) 27 Απριλίου (11.30 π.μ.), η ε­νο­ρί­α του Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Ε­γλυ­κά­δος, με τις ευ­χές και τις ευ­λο­γί­ες του Σε­βα­σμιω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­τρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, διοργανώνει Μικτό Λα­ϊ­κό Α­γώ­να Δρό­μου που θα έ­χει α­φε­τη­ρί­α τον Ιερό Να­ό και θα α­κολου­θη­θεί η ε­ξής δια­δρο­μή.

Ιερός Να­ός Α­γί­ου Αν­δρέ­ου - ο­δός Ε­γλυ­κά­δος - ΚΕΤ­Χ - 6ου Συ­ντάγ­μα­τος - πλατ. Τα­μπαχάνων - πλατ. Μα­ρού­δα - Κα­λα­βρύ­των – Πα­τρών Κλά­ους - Ε­λευ­θε­ρί­ου Βε­νι­ζέ­λου και τερ­μα­τι­σμός στον Ιε­ρό Να­ό των Μυ­ρο­φό­ρων.

Ο α­γώ­νας θα εί­ναι εις μνή­μη του α­ει­μνή­στου Γέ­ρο­ντος π. Δη­μη­τρί­ου Α­θα­να­σόπου­λου, ε­φη­μέ­ριου της ε­νο­ρί­ας ε­πί πολ­λά έ­τη, έ­χο­ντας ε­πι­δεί­ξει σπου­δαί­ο πνευ­μα­τι­κό και κοι­νω­νι­κό έρ­γο.

Ε­πί­σης, έ­πα­θλο θα δο­θεί σε κα­τη­γο­ρί­α νι­κη­τών  στην μνή­μη του α­ξέ­χα­στου Εγλυ­κα­διώ­τη δρομέα, Πρωταθλητού Ελλάδος και Βαλ­κα­νιο­νί­κου, Πέ­τρου Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου, που ε­κοι­μή­θη σε νε­α­ρά η­λικί­α με­τά α­πό α­τύ­χη­μα στο Αίγιο, το 1982.

Πρό­ε­δρος της Ορ­γα­νω­τι­κής Ε­πι­τρο­πής θα εί­ναι ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λίτης Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος, ε­νώ, συμ­με­τά­σχουν ο π. Κων/νος Αθανασόπουλος (εφημέριος της ενορίας)  ο πρό­ε­δρος του ΣΕ­ΓΑΣ Δυτ. Ελ­λά­δος κ. Ευάγ­γε­λος Τζε­λά­της, ο πα­λαιός α­θλη­τής στί­βου της Ε­θνι­κής Ο­μάδος και της Πα­να­χα­ϊ­κής - δημοσιογράφος κ. Η­λί­ας Σω­τη­ρό­που­λος και ο πα­λαιός δρομέας της ο­μά­δος “Πά­τραι” - εκδότης  κ. Α­λέ­ξαν­δρος Κολ­λιό­που­λος.

* Θα τιμηθεί ο Πατρινός Ολυμπιονίκης των 200 μ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος και ο πρώην Πρωταθλητής Ελλάδος - Βαλκανιονίκης του μαραθωνίου δρόμου, Νικόλαος Αργυρόπουλος.

* Στους τρεις πρώ­τους νι­κη­τές α­νά κα­τη­γο­ρί­α θα δο­θούν κύ­πελ­λα και με­τάλ­λια, ε­νώ σε ό­λους τους συμ­με­τά­σχο­ντες α­να­μνη­στι­κό με­τάλ­λιο και μπλού­ζα συμμε­το­χής.

* Με­τά το πέ­ρας του α­γώ­νος στον αύ­λειο χώ­ρο του Να­ού των Μυ­ρο­φό­ρων θα υ­πάρ­χει πο­λι­τι­στι­κό πρό­γραμ­μα με πα­ρα­δο­σια­κούς χο­ρούς και τρα­γού­δια, ενώ στους δρομείς θα δοθεί πλούσιο κέρασμα.

Τηλέφωνα για τη συμμετοχή: 6979694309 π. Κων/νος Αθανασόπουλος, 6985874775 κ. Ηλίας Σωτηρόπουλος, 6942507002 κ. Αλέξανδρος Κολλιόπουλος.


 

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ

Πραγματοποιήθηκε και φέτος το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Όλος ο Ελληνισμός τίμησε και …τσίκνισε δεόντως την ημέρα αυτή με απόλυτη επιτυχία. Δεν υπήρχε δρόμος, συνοικία, σοκάκι, μπαλκόνι, πλατεία, κ.λ.π. που να μην ήσαν απλωμένα τα γνωστά... σύνεργα και τα κάρβουνα προκειμένου να ψήσουν τα σουβλάκια, τα λουκάνικα κ.α. και να …ευωδιάσει όλη  η περιοχή της Εγλυκάδας και γενικότερα της όμορφης πόλης μας. Περνοδιαβαίνοντας τα πανέμορφα  δρομάκια της περιοχής μας με τους ολάνθιστους κήπους από χειμερινά και εαρινά άνθη, αισθάνθηκα  την φιλοξενία των συνανθρώπων μας,των εκλεκτών ενοριτών μας που με τόση ζεστασιά με προσκαλούσαν να μπω στο αρχοντικό τους και να απολαύσω τα εκλεκτά εδέσματά τους. Τούς ευχήθηκα Καλή Σαρακοστή, καλόν Αγώνα μέχρι Την Ανάσταση.

Το μεσημέρι, αφού είχα δεχτεί με πολύ χαρά την πρόσκληση του Διευθυντή και του Διδακτικού Προσωπικού του 46ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, γευμάτισα μαζί τους. Η ατμόσφαιρα εξαιρετική, πανδαισία γεύσεων, υπέροχα φαγητά με απίθανες μυρωδιές  αλλά προπάντων η εξαιρετική παρέα και η συναδελφοσύνη, διάνθιζαν την ατμόσφαιρα. Θέλω να αναφέρω ότι τα σχολεία στην περιοχή μας είναι τα καμάρια μας, διότι διαθέτουν εκλεκτούς  και αρίστους επιστήμονες εκπαιδευτικούς με θέρμη ψυχής, με ορθόδοξο και ρωμαλέο φρόνημα και παιδαγωγικές γνώσεις που κατοχυρώνουν  το μαθητή, δίδοντας του δυναμικές γνωσιολογικές και ακραιφνείς προτάσεις για  την περαιτέρω πορεία του.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς μου εκπαιδευτικούς του 46ου Δημ. Σχολείου διότι δείχνουν στο ταπεινό πρόσωπό μου την ειλικρινή αγάπη τους και τον σεβασμό, την καλοσύνη, ως και την αριστοκρατική τους αβραμιαία φιλοξενία σε όλες τις εκδηλώσεις των Εκπαιδευτηρίων. Τούς ανταποδίδω την αγάπη μου, τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια και τους επαίνους, τις ευλογίες μου έτσι ώστε να είναι όλοι τους γεροί και δυνατοί να βγάλουν εις πέρας το βαρύ φορτίο της μετάδοσης γνώσεως προς την μαθητιώσα νεολαία, αφήνοντας σε όλους καρπούς ευκλεείς, ποτισμένους με τα νάματα της Ελληνοχριστιανικής μας παραδόσεως.

Να μνημονεύσω με πολύ σεβασμό τους:

Τον Διευθυντή κ. Κωνσταντίνον  Ζαφειράκην,

την κ.Αντωνία Αγγελακοπούλου,

κ.Σπυριδούλα Μουχτούρη,

κ.Παναγιώτην Τσέλον

κ.Ευστάθιον Μυλωνάν,

κ.Μαρία Γκοτσοπούλου,

κ.Μαρία Μεσσαλά,

κ.Νίκη Λέφα,

κ.Μαγδαληνή Πολυδωροπούλου,

κ.Ανδρομάχη Νικολετοπούλου,

κ.Αναστασία Ανδρικογιαννοπούλου,

κ.Αννα Μιχαλοπούλου,

κ.Ροζαλία Μικεόγλου,

κ.Χαρά Αθανασοπούλου,

κ.Αγγελική Βλαχάκη,

κ.Χριστίνα Δελδήμου,

κ.Αναστάσιον Φασουλήν,

κ.Ολγα Φλίγκου,

κ.Κωνσταντίνον Πάνην,

κ.Αντωνία Νικολίτση,

κ.Αννα Ζιάκκα,

κ.Μαρία Ροντογιάννη,

κ.Δήμητρα Διαμαντοπούλου,

κ.Βενετία Παπαγελοπούλου,

κ.Σοφία Μιχαλιού,

κ.Σταματία Μιχαλιού,

κ.Αθανασία Σολωμού,

κ.Μαρίνα Μελίστα,

ως επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 46ου   Δ.Σ.που συμμετείχαν σε αυτή την ωραία εκδήλωση,

και

ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΚΑΛΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.

Π.Κων/νος

Περισσότερα...
 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΣ!!!

P1070777Κάθε Τετάρτη απόγευμα και ώρα 20.00-23.00μ.μ. η αίθουσα του Πνευματικού μας Κέντρου γεμίζει απο νέους ανθρώπους, που έρχονται με μεγάλη χαρά  προκειμένου να μάθουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

Τα αξιόλογα αυτα χορευτικά της ενορίας μας υπάγονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της οσον αφορά τον κοινωνικό τομέα και το νεανικό παλμό της.Τους χορούς διευθύνει ο καθηγητής κ.Παναγιώτης Παπαναγιώτου.
Τα χορευτικά μας θα συμμετέχουν σε πολλές εμφανίσεις και εκδηλώσεις εντός και εκτός της κοινότητάς μας
Οποιος νέος η νέα θέλει να συμμετάσχει στην ομάδα των παραδοσιακών χορών της εκκλησίας μας ,ας τηλεφωνήσει στα τηλ 2619641347 και 697 9694309 και το βραδυ καθε Τετάρτης .
Περισσότερα...
 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ –ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ –ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

P1070596Η Ενορία μας την προηγούμενη Κυριακή , όπως κάνει  κάθε χρόνο, βράβευσε τους παλιούς μαθητές και νυν φοιτητές που εισήχθησαν  στα Πανεπιστήμια της χώρας μας δίδοντας τους τιμητικούς επαίνους και την Εικόνα της Παναγίας μας έτσι ώστε να τα προστατεύει και να τα αγιάζει πάντοτε. Ο  π. Κωνσταντίνος εκ μέρους του εκκλησιαστικού Συμβουλίου τους είπε τα κάτωθι:

Αγαπητά μας παιδιά,

Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, σας υποδεχόμαστε με πολύ  χαρά στον Ναό μας για να  προσφέρουμε την αγάπη μας σε σας, τη φοιτητιώσα νεολαία.
Η δική σας η γενιά είναι εκείνη που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγάλες αλλά και αμφίσημες προκλήσεις της πραγματικότητας.
Από τη μια είστε η γενιά που έχει την μέγιστη δυνατότητα να κατανοήσει την ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος και να αξιοποιήσει τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και από την άλλη οι οικονομικές συνθήκες, τα λάθη της πολιτείας, τα λάθη της δικής μας γενιάς αν θέλετε, σας δημιουργούν αβεβαιότητα και προβληματισμό για το μέλλον.
Αν απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις σταθείτε απαθείς και ακίνητοι τότε είναι βέβαιο ότι θα αναπαράγετε τα ίδια λάθη.
Εσείς που με την αμέριστη στήριξη των γονέων και των δασκάλων σας φτάσατε ως εδώ, εσείς που ήδη μετράτε την ζωή και τον χρόνο με επιτυχίες, μπορείτε να διδαχθείτε από τις δικές μας εμπειρίες και να μας ξεπεράσετε. Αυτό σας ζητάμε κι αυτό περιμένουμε από σας. Να μας ξεπεράσετε και να γίνετε καλύτεροι μας.
Η κοινωνία προσβλέπει στη δική σας φρεσκάδα και στην δική σας δύναμη, ελπίζει στην δική σας νεανική ορμή. Είστε η γενιά που καλείται να αλλάξει το μέλλον και να πάρει την τύχη της χώρας στα χέρια της κι αυτό μπορεί να γίνει όχι με στείρα απόρριψη αλλά με συμμετοχή. Με ενεργό κοινωνική παρουσία, με αξιοποίηση της πληροφορίας και μετατροπής της σε γνώση, με ήθος και όραμα.
Αναζητείστε αυτό το όραμα και μέσα από τις σπουδές σας. Απαιτείστε το δικαίωμα στη γνώση από τα Πανεπιστήμια σας με όση δύναμη έχετε, ανοίξτε τους ορίζοντες του νου και αξιοποιείστε όλα εκείνα που το ακαδημαϊκό περιβάλλον και ο προσωπικός σας μόχθος θα σας δώσουν για να κάνετε ξανά αυτή την χώρα περήφανη. 
Μορφωθείτε με ήθος.
Αξιοποιείστε την γνώση με ήθος. 
Δουλέψτε με ήθος.
Ζήστε με ήθος.
Γιατί η γνώση δεν είναι χίμαιρα. Είναι μια τεράστια δύναμη, που όταν της αποδοθεί το κοινωνικό και ηθικό της περιεχόμενο, αποτελεί το υπόστρωμα της προσωπικής καταξίωσης και της συλλογικής ευημερίας.

Αγαπητά μας παιδιά

Εκδηλώνουμε σήμερα, όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι, κληρικοί, γονείς και δάσκαλοι, τη βαθιά ικανοποίησή μας για το δρόμο που χαράξατε στη ζωή σας. Είναι για εσάς δικαίωση και για εμάς ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Η πόλη μας και η ενορία μας, φαίνεται πως πατά γερά, αγωνίζεται και πετυχαίνει.
Όσες δυσκολίες κι αν υπάρχουν, ακόμη και αν διανύουμε ίσως την μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, μια κρίση οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, μια κρίση αρχών και αξιών, οι δικές σας επιτυχίες έρχονται να φωτίσουν τις προοπτικές και να δείξουν τις δυνατότητες και τις διεξόδους ,που είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας και των δεσμών της, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά, οι αγώνες και οι προσπάθειες, η δημιουργία νέων σχέσεων πολιτείας και πολιτών, η στήριξη των θεσμών και των αξιών, η αξιοποίηση της γνώσης για το κοινό καλό, είναι μόνο μερικές από αυτές τις δυνατότητες και τις διεξόδους.
Η Εκκλησία μας και η ενορία μας στην Εγλυκάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των μαθητών, των γονέων τους και των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα σήμερα που το σχολείο καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα διπλό ρόλο: να παραμείνει ο χώρος μετάδοσης της γνώσης, καθώς και ζωντανό κύτταρο κοινωνικής αλληλεγγύης σε επίπεδο γειτονιάς. Παρά τις συνθήκες που βιώνουμε και τις δοκιμασίες, η γνώση παραμένει ισχυρή δύναμη και η παιδεία αποτελεί το μοναδικό εργαλείο και ασπίδα για να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία καλύτερη και μια χώρα ισχυρότερη.
Παιδιά μου αγαπητά
Με τις ευχές του αοιδίμου πνευματικού μας πατέρα π.Δημητρίου ο οποίος νοητώς βρίσκεται ανάμεσα μας, και προσεύχεται στον ουρανό, απευθύνω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε εσάς προσωπικά για την επιτυχία σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους γονείς και στους δασκάλους σας.  Μας κάνετε υπερήφανους.
Εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία και προκοπή.
Να είστε όλοι καλά. Ο Άγιος Ανδρέας ο προστάτης μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.

Τα ονόματα των επιτυχόντων είναι  τα εξής:

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΙΟΥΡΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΡΤΕΝΤΖΙΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΝΙΚΑΣ

ΑΝΝΑ ΦΩΚΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΣΜΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

       Μετά την  Θεία Λειτουργία και τη βράβευση των νέων φοιτητών της ενορίας μας στο Πνευματικό Κέντρο της Εκκλησίας ,μετά τον προσφερθέντα καφέ και τα γλυκίσματα, σύσσωμη η ενορία έκοψε την Βασιλόπιτα της. Ο.π.Κωνσταντίνος μεταφέροντας τις ευχές του Σεβ/του Μητροπολίτου μας κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ , ευχήθηκε για τη Νέα Χρονιά να είναι καρποφόρα και φωτεινή, στη συνέχεια μίλησαν ο Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εγλυκάδος ,εκ μέρους όλων των συλλόγων κ.Γεώργιος Κυπριανός, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας  κ.Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο ιατρός Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, ο κ.Γεώργιος Ρέγκλης, ο κ.Παναγιώτης Δρακάτος κ.α.

Στο τέλος ο προϊστάμενος του Ναού  τίμησε τον αποχωρήσαντα εκκλησιαστικό Επίτροπο κ.Δημήτριο Γκίρη δίδοντας του τιμητική πλακέτα και την εικόνα της Παναγίας τονίζοντας  ότι, στο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, με το πολυποίκιλο των διακονημάτων, αλλά και την ειδική στοχοθεσία, τη σωτηρία των ψυχών, ο καθένας καθίσταται υπεύθυνος για την ενιαία πορεία της Εκκλησίας, επιτελώντας με συνείδηση το όποιο διακόνημα η Εκκλησία του αναθέτει. Τιμά δε τον όποιον εργάτη  ,σε όποια διακονία, λέγοντας « άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού’. Μέσα στο εκκλησιαστικό Σώμα ξεχωριστή θέση κατέχει ο θεσμός των εκκλησιαστικών επιτρόπων η Συμβούλων. Αποτελούν τους πλέον άμεσους συνεργάτες όπως έχει τονίσει και ο Σεβασμιώτατος, του εφημερίου και νοηματοδοτούν την εκπροσώπηση του λαϊκού στοιχείου στην εκκλησιαστική Διοίκηση. Ουσιαστικά, πρόσθεσε ο π.Κ. επιλέγονται, όχι για να ωφεληθούν ανθρωπίνως κάτι, μιας και η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη, αλλά για να βαστάσουν ένα ειδικότερο Σταυρό αυτόν της ευθύνης της διοικήσεως και διαχειρίσεως του εκκλησιαστικού Κυττάρου που ονομάζεται ενορία. Δηλαδή στις μέρες μας ο επίτροπος καλείται να είναι διαρκώς έτοιμος για να δώσει « λόγον παντί τω αιτούντι».

Σήμερα η πολυπληθής τοπική εκκλησία μας θέλοντας να ευχαριστήσει τον αποχωρήσαντα επίτροπο κ.Δημήτριο  Γκίρη, ο οποίος οικειοθελώς παρά τις εκκλήσεις μας να παραμείνει, παραιτήθηκε της θέσεως του, δίνοντας σε άλλους εκλεκτούς ενορίτες να συνεχίσουν το έργο της Εκκλησίας, του αφιερώνει αυτή την ωραία εκδήλωση και του απονέμει τον τιμητικό τίτλο μαζί με την εικόνα της Παναγίας. Ο κ.Γκίρης, σεβαστό πρόσωπο στην ενορία μας, διακρίνεται για το ήθος, την καλλιέργεια της ψυχής, την σοφία και αθόρυβος εργάτης της Εκκλησίας. Σεμνός οικογενειάρχης, άνθρωπος της προσφοράς και της αγάπης  στον συνάνθρωπο.

Ευχόμαστε σε αυτόν προσωπικά, στην οικογένεια του, στους νέους εκκλησιαστικούς, Επιτρόπους, στα βραβευθέντα νιάτα μας ,

Πάντα να έχουν ευλογίες και χαρές στη ζωή τους

 

Περισσότερα...
 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ Ν.Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

P1070539ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ Ν.Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα του Δωδεκαημέρου η ενορία μας είχε την ιδιαίτερη τιμή το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014,να φιλοξενήσει τον Σύλλογο Κωφών και Βαρηκόων Ν.Δ Ελλάδας τιμώντας την μνήμη του Αγίου Mάρκου του Κωφού. Κατά την Θεία Λειτουργία  στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Εγλυκάδος,τελέστηκε αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του Συλλόγου καί στο τέλος ο  πατήρ Κωνσταντίνος ευχαρίστησε κι επαίνεσε τον Σύλλογο για τις ωραίες δραστηριότητές του, λέγοντας ότι, αν και δεν ακούνε με τα  βιολογικά αυτιά τους ,ακούνε όμως την φωνή του Θεού που πάντοτε τους προστατεύει και τους ενισχύει στο δύσκολο δρόμο τους ,ευχόμενος  σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ.

Τέλος παρετέθη πρωινό, καφέ και γλυκίσματα στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας

Περισσότερα...
 

Σελίδα 13 από 18