Εις μνημόσυνον αιώνιον...

p.Dimitrios

π. Δημήτριος Αθανασόπουλος