Λειτουργία Κατηχητικών Σχολείων

Ώρες λειτουργίας Κατηχητικών σχολείων στην ενορία μας.

 

Αγόρια Δημοτικού (από Γ' τάξη δημοτικού): Σάββατο, ώρα 3-4 μ.μ.

Κορίτσια Δημοτικού (από Γ' τάξη δημοτικού): Σάββατο, ώρα 3-4 μ.μ.

Αγόρια Γυμνασίου: Σάββατο, ώρα 4-5 μ.μ.

Αγόρια Λυκείου: Σάββατο, ώρα 12:30-1:30 μ.μ.

Κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου: Σάββατο, ώρα 4-5 μ.μ.